Onze groep kan heel wat steun gebruiken...

Jaarlijks zitten we met de vaste kosten van de website en bankkosten.

Daarnaast komen er ook kosten bij voor ons bekender te maken, materiaal om te gebruiken,
we zoeken een eigen locatie, alsook willen we toch groeien naar een vzw maar dit kost geld...

 

Voor het jaar 2023 werd het kostenplaatje exact €985,02

Voorlopig heb ik dit voor eigen rekening genomen maar dit is niet de bedoeling.

 

Elke kleine gift is meer dan welkom!

Je bijdrage kan ten alle tijde gestort worden op het volgende rekeningnummer: BE33 7370 5222 5146

 

Alvast bedankt voor je steun!

Liefs, de lotgenoten